กิจกรรม Big Cleaning Day

         เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  และหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019        ( COVID-19)  คุมเข้มมาตราการป้องกัน และรักษาความสะอาดที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน


Share: