พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมฯจังหวัดพร้อม ด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดและต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี  กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าว“ทรงพระเจริญ”การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ชาวนครสวรรค์ มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ


Share: