พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๓

               วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี


Share: