พิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก”

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ร่วมพิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก” ณ บริเวณชุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  อำภอเมืองนครสวรรค์ มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองฯ พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ            พระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ                          เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธี


Share: