รมว.พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร และ จ.อุทัยธานี และเครือข่าย รวมทั้งรับฟังการรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน และ สภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


Share: