โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

      วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีม One Home ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ รายๆ ละ 2,000 บาท
  2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท
  3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 รายๆ ละ 2,000 บาท
  4. ทีม One Home จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย บูธนิทรรศการให้ความรู้ตามภารกิจของกระทรวง พม. เล่นเกมชิงรางวัลเครื่องอุปโภคบริโภค

Share: