หน้าหลัก

Slider

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 

ยินดีต้อนรับ

ข่าว สาร

พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ …
อ่านต่อ

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนคุ้มครองเด็ก

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมความเทียบเท่าระหว่างเพศ

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พม.ช่วยเหลือแล้ว

รูปภาพ กิจกรรม

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นและผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมประกาศเกียรติคุณให้แก่อสาสมัครและคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับดี
พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ปี 2563

วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 เวลา เว…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคนหาย!!

 

🛑🛑 ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานจาก นายสมคิด ยอดสุดา ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน ๑ คน ชื่อ นายจงจินต์ ไขเขว้า อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเดินทางไปทำงานบนเรือที่จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓        ต่อมานายจ้างได้โทรแจ้งให้ญาติทราบว่า นายจงจินต์ ไขเขว้า ตกเรือและหายไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่คืนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ เกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไป      ในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

☎️☎️ ดังนั้น หากมีผู้ใดพบเห็นหรือทราบเบาะแสขอให้แจ้งไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๖๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามรูปถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

 

🛑🛑สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์/ประกาศตามหา เด็กชายอภิวัฒน์ อินชูพงษ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสกรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
☎️☎️ทราบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ 056 803 532 หรือแจ้งไปยังนางสาววาสินี อินชูพงษ์ (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์                      093 7783712 หรือนายอรรถพล อินชูพงษ์ (พี่ชาย) หมายเลขโทรศัพท์ 090 4503313

 

ข่าวสารจาก Facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

114705
Total Visitors
28
Visitors Today
1
Live visitors
114705
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

 

056 803 532

 nakhonsawan@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial