พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ปี 2563

วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 เวลา เวลา 19.00 น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี


Share:พมจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาปลูกต้นไม้” วันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2563

      วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาปลูกต้นไม้” วันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมีจิตสาพระราชทาน อำเภอโกรกพระ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาปลูกต้นไม้” ณ บริเวณสระน้ำหนองปลาแรด หมู่ที่ 2 ตำบลยางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี


Share:พมจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563

     

     วันนี้ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 07.00 น.  นางศรีสุดา  เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเยาวภา  พรรณโนภาศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
     จากนั้นเวลา 08.15 น. นางศรีสุดา  เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  นางเยาวภา  พรรณโนภาศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการ และ นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธี

 


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมฯจังหวัดพร้อม ด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดและต่อเทียนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี  กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี พร้อมกล่าว“ทรงพระเจริญ”การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ชาวนครสวรรค์ มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ


Share:พิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก”

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ร่วมพิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก” ณ บริเวณชุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  อำภอเมืองนครสวรรค์ มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองฯ พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ            พระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ                          เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธี


Share:กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมฯจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีจิตสาพระราชทาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ได้ร่วมปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นเข็มประดับตบแต่ง พร้อมทาสีขอบกั้นบริเวณโดยรอบต้นลำดวนและต้นสารถี ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๙ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถวัดศรีสวรรต์สังฆาราม และต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นยังได้ทำความสะอาดบริเวณลานพระอุโบสถ ลานเจดีย์ และบริเวณสนามหญ้าโดยรอบวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐๐ คน  โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

        ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมฯจังหวัด พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น

ร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๖๙ รูป  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

โดย นายอรรถพร สิหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ


Share:กิจกรรม Big Cleaning Day

         เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  และหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019        ( COVID-19)  คุมเข้มมาตราการป้องกัน และรักษาความสะอาดที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial