ขอเชิญชวน ชาวนครสวรรค์ สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดนครสวรรค์ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้น1 หรือสแกนสมัครผ่านQR CODE ออนไลน์


Share: