นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนในพื้นที่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=msonakhonsawan&set=a.2878188019085349


Share: