นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปัญญานุกูล การแสดงดนตรีคนตาบอด มอบเกียรติบัตรแก่คนพิการ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ, กลุ่มอาชีพคนพิการ และแจกของรางวัลให้กับคนพิการ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบผ้าห่มกันหนาว แจกของรางวัล. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


Share: