ประกาศคณะกรรมการตำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/1b_VL48Utf72jEfJJB0vzDMkh4CMpCfqC/view?usp=sharing


Share: