ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/1y69hfzrcIySVFeJCb_nXmg7_QpUcUAGb/view?usp=share_link

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลิ้งค์แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/file/d/1u5haz1WNII2aed52yn1PgnIbp73KJAsd/view

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 056803532 ตาม วันเวลาราชการ


Share: