ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 (รอบที่2)

ดาว์นโหลดไฟล์
https://drive.google.com/file/d/1nejRPc5QlmY9HJsAa0F1eem9SM73sUHp/view?usp=sharing


Share: