ปลัดกระทรวง พม.ลงพื้นที่ นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบอุทกภัย ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2968328736737943


Share: