พม.นครสวรรค์ เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 1 มีนาคม 2565

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/319029173593858

หน่วยงานได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในจังหวัดนครสวรรค์ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางหน่วยงานได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: