พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ,ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

          วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ

     โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้สักการะพระพุทธรูป ณ หอพระ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พระภูมิเจ้าที่ หน้าศาลากลางจังหวัด จากนั้นจึงเข้าพบเพื่อรายงานตัวกับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัด

Share: