วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5 – 17 ปี รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/326903336139775


Share: