?จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ครอบครัวเด็กชาย อายุ 13 หลังถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ?วันที่ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ นางสุกัญญา ชุมอุปการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ มอบของอุปโภคและบริโภค เงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวเด็กชายธีรภัทร กรมไธสง อายุ 13 ปี ผู้ขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ?โดยครอบครัวเด็กชายธีรภัทร กรมไธสง บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายฎีกาขอรับพระราชทาน ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว เวลาฝนตกน้ำรั่วเข้าในบ้าน พื้นบ้านบางส่วนเป็นไม้อัดผพังตามอายุการใช้งาน ได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีนางสาวธันทิกา ฯ (มารดา) อายุ 33 ปี อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับนายสุฯ (บิดา) มีบุตรด้วยกัน 5 คน บุตรคนโตอายุ 17 ปี ไม่ได้ศึกษาต่อ ช่วยมารดาขายไก่ทอด เพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งน้อง ศึกษาต่อ ส่วนบุตรอีก 3 คน ?ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ได้หาแนวทางเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

https://www.facebook.com/239NSPRD/posts/793985257950337


Share: