ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ ๒)

https://drive.google.com/file/d/1qqeAZPnSA9yGzZuYSBy0Qo8GNi-A7wnm/view?usp=sharing


Share:เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”

กรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และคนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวและสังคม
เปิดรับสมัครและส่งผลงานคลิปวีดีโอ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial