ติดต่อเรา

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/1y69hfzrcIySVFeJCb_nXmg7_QpUcUAGb/view?usp=share_link

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลิ้งค์แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/file/d/1u5haz1WNII2aed52yn1PgnIbp73KJAsd/view

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ โทร 056803532 ตาม วันเวลาราชการ


Share:ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นเอกสารการกู้ยืมเงินได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่พักอาศัย

สามารถยื่นกูได้ภายในวงเงินรายละไม่เกิน

60,000 – 120,000 บาท !!

หมายเหตุ : คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056803532 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.


Share:ประชาสัมพันธ์ ล่ามภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย

สามารถยื่นคำขอในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. “ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน”

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056803532


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial