พม.นครสวรรค์ ร่วมใจกันสวดมนต์ บท”โพชฌังคปริตร” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. One Home พม.นครสวรรค์ ร่วมใจกันสวดมนต์ บท”โพชฌังคปริตร” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพรหมจริยาวาส อ.เมืองฯจ.นครสวรรค์

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid08x9voiVRkkqXc3Aj5H1agmAAAn5uLduMExrDxqwWW1zLh6xc5r8uegRb95VMGravl


Share:พม.นครสวรรค์​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

🚨วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🚨โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🚨กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565 โดยกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

🔹บรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน และกระบวนการสร้างแนวคิดด้านสวัสดิการชุมชน

🔸เรื่องการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน / แนวทางการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ระดับพื้นที่

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸การใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (SWF) วิทยากรโดยนายธนพล ศรีใส คณะทำงนสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

🔹แบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

🔸การจัดทำแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566

🔸การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ในระดับพื้นที่

🔸คลีนิกโปรแกรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (Excel) โดย นายธนพล ศรีใส คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) และคณะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0edjKikajE5eWaWCPszU72vSX1NsKcRxpHmDK9W366CGuZZdU4kwDUTJFjF5aSXchl


Share:❤️ทีมONE HOME พม.นครสวรรค์​ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

🔸วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในพิธีเปิด​ และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรเครือข่ายด้านสังคม​ ณ​ โรงแรม​โบนิโต้​ ชิโนส์​ นครสวรรค์
🔸ในการนี้นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดัวกล่าว
🔸กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนา​ การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในชุมชน​ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน​ การติดริบบิ้นขาวแก่ผู้ร่วมงาน​ และการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน​ในบริเวณห้างสรรพสินค้าวีสแควร์และห้างบิ๊กซี​ สาขา​ 1

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0tGr9KeF2VkVLnECtHF628LdnBCuFPkjFnMSjpPAJRgUfHbqfqczyoKHGW6V1yU6nl

#รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
#พม #ทีมONEHOME #พมจนครสวรรค์


Share:พม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีตักบาตร อาหารแห้ง และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า

⏰วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป

⏰ในการนี้ นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์(หลังใหม่) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid023pm8uaFwBfauAP7KAJXZ6HVNrM1i6spVmftH24N8DnR4BAsvFJVTYvjK6rihrXpGl


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial