ติดต่อเรา

👶👶ติดต่อเรื่อง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด👶👶

📣📣สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตนเอง (Self Service)👶👶

✅✅โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

👉👉เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th/

หรือ Scan QR Code ก็สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
☎️☎️ โทร 056-803532

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
☎️☎️ โทร 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300

 

 

 

ติดต่อเรื่องอื่นๆ

ส่งข้อความถึง เรา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial