ขอเชิญผู้สนใจที่เกี่ยวของเข้าร่วมงาน”Thailand Smart City Week 2020″ ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1HUyoJYO-Ejh_VZbZ4LubAEoBNVIEA0zH/view?usp=sharing


Share: