ติดต่อเรา

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบรายงานการเบิกจ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564  
ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่หน่วยงาน องค์กร และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564, พิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้แทน จำนวน 20 ราย เป็นเงินจำนวน 820,000 บาท(กู้ยืมเงินในระบบปกติ จำนวน 16 ราย/กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 4 ราย)

 การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-256

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2826416227595862

Share:กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเปิดรับคำขอฯ)

https://drive.google.com/…/1tlROs78ixmIZXmHv8Ir…/view…

แบบคำขอฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอฯ เพื่อกรอก ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง)

https://drive.google.com/…/1cQpwA1BSjTicsHh6YWw…/view…

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนโทร. 1584 หรือ 02-271-8888 ต่อ 2511 – 2515


www.dlt.go.th
www.tabienrod.com


Share:พม.นครสวรรค์​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

🚨วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🚨โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🚨กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565 โดยกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

🔹บรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน และกระบวนการสร้างแนวคิดด้านสวัสดิการชุมชน

🔸เรื่องการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน / แนวทางการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ระดับพื้นที่

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแบบแสดงสถานะฯและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

🔸การใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (SWF) วิทยากรโดยนายธนพล ศรีใส คณะทำงนสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

🔹แบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

🔸การจัดทำแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566

🔸การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ในระดับพื้นที่

🔸คลีนิกโปรแกรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (Excel) โดย นายธนพล ศรีใส คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ชาติ) และคณะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0edjKikajE5eWaWCPszU72vSX1NsKcRxpHmDK9W366CGuZZdU4kwDUTJFjF5aSXchl


Share:❤️ทีมONE HOME พม.นครสวรรค์​ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

🔸วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในพิธีเปิด​ และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรเครือข่ายด้านสังคม​ ณ​ โรงแรม​โบนิโต้​ ชิโนส์​ นครสวรรค์
🔸ในการนี้นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดัวกล่าว
🔸กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนา​ การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในชุมชน​ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน​ การติดริบบิ้นขาวแก่ผู้ร่วมงาน​ และการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน​ในบริเวณห้างสรรพสินค้าวีสแควร์และห้างบิ๊กซี​ สาขา​ 1

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0tGr9KeF2VkVLnECtHF628LdnBCuFPkjFnMSjpPAJRgUfHbqfqczyoKHGW6V1yU6nl

#รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
#พม #ทีมONEHOME #พมจนครสวรรค์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial