ขอเชิญร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของเพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนพิการ งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของเพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนพิการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ท่านสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2563 ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056 803 532

Share: