ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นเอกสารการกู้ยืมเงินได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และองค์ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ล่ามภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย

สามารถยื่นคำขอในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. "ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน" ณ สำนักงานพัฒนาสังคมแ ...
อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ ๒) https://driv ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial