ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”

กรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน"เพื่อรณรงค์ส่งเ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เปิดรับสมัครผู้ส่งผลงานเข้าหระกวดระหว่างวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบ ...
อ่านต่อ

ผู้รับผิดชอบ พม.อำเภอ จังหวัดนครสวรรค์

https://drive.google.com/file/d/1a4kx34x8L9Q2HZ5dEb-tekzE2luL4Lnw/view?usp=sharing ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial