ชาวนครสวรรค์ นิ่งเฉยกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ได้แล้ววว !!!


Share: