ทีม One Home นครสวรรค์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อพม. อสม. เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ครอบครัวเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวฯ เจ็บป่วยเรื้อรัง รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ พม.มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/237926268372477


Share: