นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวนครสวรรค์ พร้อมเชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/319105220252920


Share: