ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1bA_y82dtiKRBPamKMouif-w-qdro9gwN/view?usp=share_link

 

https://drive.google.com/file/d/11KX28ndWI0Ydw6HsnxyyfQbGFZDoj5Q7/view?usp=share_link*


Share: