ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

https://drive.google.com/file/d/1ngM07gOsJQ2hbsdm3Nvo8OCEZn6OM6tl/view?usp=sharing


Share: