ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1ika7Bx7ZxHmmuLBcYvyIfujfwhGClVcK/view?usp=sharing

เดือนธันวาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1QjlHFV-dyzlxsGhYdamUo8MLCr00LjHx/view?usp=sharing

เดือนมกราคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1NfPGbCwOuPisn8B0bgTQDPMPWKLRogLx/view?usp=sharing

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

https://drive.google.com/file/d/1yz1JLSkmA_DlP2gwUdNSgr5Heb5e0fgC/view?usp=sharing

เดือนมีนาคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1qmet5JfPUjO-SeDx8wz6ZRyoGxq4gBPV/view?usp=sharing


Share: