ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก ยี่ห้อ Canon และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีได้รับผลกระทบ โควิด-19 และแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(หน้า-หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: