ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1MADVVAK8qnd_buob0DIVPSMlC-YUkRQm/view?usp=sharing


Share: