ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู้โดยสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1MADVVAK8qnd_buob0DIVPSMlC-YUkRQm/view?usp=sharing


Share: