ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อช่วยเหลือในภาวะ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: