ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เรื่อง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพและครอบครัวกิจกรรมหลัก รวมกลุ่มประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ


Share: