ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เรื่อง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและครอบครัว กิจกรรมหลัก รวมกลุ่มประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ (กิจกรรมที่ 3) และ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 3417 นครสวรรค์


Share: