ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เรื่อง

จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ลงระบบปฏิบัติการใหม่ และซื้อหมึกเครื่องพิมพ์


Share: