ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เรื่อง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 / 2563


Share: