ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เรื่อง

จ้างเหมาจัดทำตรายางและซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นค ๕ นครสวรรค์


Share: