ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เรื่อง

ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์


Share: