ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 เรื่อง

https://drive.google.com/file/d/1G7uW3WNBWoKMmDNhseY0GY1VY45oUU2J/view?usp=sharing


Share: