ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 เรื่อง

https://drive.google.com/file/d/1gdkCC0MSdT5pOW5UhNNAK5OYf6tfTqVX/view?usp=sharing


Share: