ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็น ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

https://drive.google.com/…/1AtFmIdcBgCH9N0u_yg…/view…


Share: