ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ ๒)

https://drive.google.com/file/d/1qqeAZPnSA9yGzZuYSBy0Qo8GNi-A7wnm/view?usp=sharing


Share: