ประกาศ!!! การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางหลังเก่า ชั้น1 โทร.056-803532-5

https://drive.google.com/file/d/17zwDsotivlFtibCxlTIJsp6WiXHmhFX0/view?usp=sharing


Share: