ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/1ATbSNLG7yQs9yh-V7ycV7uJCpftaWuM-/view?usp=sharing


Share: